Bli medlem av Oslo Urbane Idrettsforening her!

Følgstegeneunderforåblimedlem:1.Fyllutskjemaetnederstpådennesidenogklikk"neste".2.Dufår4valgpånestesiden.Gjørdittvalgogtrykk"sendsøknad".▶️Støttemedlem(basis)kr.50,-prår*▶️Danskr.200,-prår**▶️Skating(merinfokommer)▶️Basket(merinfokommer)3.Nåhardusendtosseninnmeldingssøknad,somvibehandlerfortløpende. Change to English Change to English

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.

Levert av IdrettenOnline