Velkommen

Oslo Urbane Idrettsforening (OUI) er et fristed for deg som digger DANS, SKATE og/eller BASKET.

Foto: Ortenheim Photography
Model: Bgirl Sathie

Vi har fokus på at aktivitetene hos oss er:

  • Selvutviklende ✔️
  • Sosialt ✔️
  • Sjukt Gøy ✔️

Vi driver med aktiviteter utendørs og innendørs i flg kategorier:

  • Street ✔️ (ute)
  • Studio ✔️ (inne)
  • Stage ✔️ (fremvisning)
  • Screen ✔️ (digitalt)

Lurer du på om dette er for deg?
Sjekk ut kalenderen for kommende aktiviteter her og når du er klar for det - bli medlem her. Du er hjertelig velkommen!

Kort historikk
Vi ble stiftet 1.okt 2015 under navnet Oslo Hiphop Danseklubb og senere endret vi navn til Oslo Urbane Idrettsforening for å inkludere andre aktiviteter. Hiphop kulturens elementer, koder og essens som "Peace, Love, Unity & Having Fun" og "Each One, Teach One" har fra oppstarten vært en naturlig del av klubbens kjerne. Vi er en mangfoldig forening som dyrker aktiviteteter og opplæring innen krysninger av kunst, kultur og idrett.
Vi er en non-profit forening som er organisert under Norges Idrettsforbund og norsk frivillighet. Det betyr at vår klubb og aktiviteter bygger på grunnverdier i tråd med norsk idrett som glede, fellesskap, helse og ærlighet. Våre vedtekter/ lovnorm, etiske retningslinjer og beredskapsplan finnes under filarkiv under HJEM. Vi er et rent idrettslag og følger retningslinjene gitt av Antidoping Norge. Våre profesjonelle medlemmer er også en del av kunst- & kulturfeltet, og derfor er vi medlem av Balansekunstprosjektet og følger retningslinjer gitt av Norske Dansekunstnere/ Creo.

Klubbnavnets akronym er OUI som betyr "ja" på fransk. Vår kultur er basert på entusiasmen og den positive drivkraften i dette ordet. Ja, jeg kan! er vårt teammotto - et personlig mantra for positiv selvprat og selvtilllit, et sunt selvbilde og selv-kjærlighet. Vi streber etter å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Vi heier på hverandre såvel som oss selv. Ja, jeg kan være og bli den beste versjonen av meg :)
Video credits: Nikita Kistochka

Kontakt

Oslo Urbane Idrettsforening
Org. nr 916 232 691
Kontonr 1503 71 41019
DNBANOKKXXX
NO 3815 0371 41019
Epost oui.epost@gmail.com
Web https://oui.idrettenonline.no